Atelier Mug is an initiative of two architects with the purpose of amplifying one another. Mug is a testing ground and searches for possibilities in the build. Mug operates from Amsterdam and Helsinki.

 

Atelier Mug is een initiatief van twee architecten met als doel elkaar te versterken en ondersteunen. Mug is een testruimte en zoekt naar de mogelijkheden. Mug werkt vanuit Amsterdam en Helsinki.